technologia vci

LOTNY INHIBITOR KOROZJI

co to jest ci i jak działa

VCI to klasa związków chemicznych powstrzymujących korozję, które posiadają wystarczające ciśnienie pary do uwolnienia molekuł ze związku chemicznego do powietrza.

Proces hamujący rozpoczyna się, gdy pary wchodzą w kontakt z powierzchnią metalu i osadzają się, by uformować bardzo cienką warstwę bariery. Jeśli są odpowiednio dobrane, molekuły VCI (lotnego inhibitora korozji ) mają silne działanie jonowe i są przyciągane do jonów metali. Rezultatem jest adsorpcja jonów ochronnych na powierzchnie metali i tworzenie się otoczki cząsteczkowej, które działa jak bariera, pomiędzy metalem, a elektrolitem

NAJWAŻNIEJSZE CECHY VCI


Lotne inhibitory korozji migrują do odległych powierzchni metalowych. Ta umiejętność pozwala lotnemu inhibitorowi korozji chronić metale bez bezpośredniego kontaktu z metalami. Lotne inhibitory korozji wystarczy tylko umieścić w sąsiedztwie metali w celu zapewnienia ochrony. Obecność warstewki molekularnej NANOTECHNOLOGII LOTNEGO INHIBITORA KOROZJI ARMOR® nie zmienia żadnych ważnych właściwości metalu - nawet w precyzyjnych zastosowaniach elektronicznych.

 


Im wyższa temperatura, tym silniejsza tendencja metalu w kierunku korozji. Szybkość ulatniania się lotnych inhibitorów korozji ma podobną funkcję uzależnienia od temperatury, tak, że więcej materiału hamującego jest odparowywana w wyższych temperaturach. Lotne inhibitory korozji mogą w ten sposób samoczynnie dostosować się do agresywności środowiska w szerokim zakresie temperatur.

 

Proces adsorpcji nie jest natychmiastowy. Wymaga on określonego czasu do powstania warstwy inhibitora. Dlatego, jeśli przestrzeń nie jest trochę powstrzymywana (przed rozprzestrzenianiem się ukształtowania warstwy inhibitora), stężenie ochronne może nigdy nie być osiągnięte.


NANOTECHNOLOGIA VCI


NANOTECHNOLOGIA VCI

ARMOR® jest opracowana w celu szybkiego nasycenia przestrzeni parą wokół części i z zapewnieniem trwałego efektu. Dla lotnego inhibitora korozji (VCI) pożądane jest, by zapewnić inhibitor w krótkim okresie czasu i by mieć trwały efekt. W związku z tym, związek (chemiczny) powinien mieć wystarczająco dużą lotność, aby jak najszybciej nasycić całą dostępną przestrzeń pary. Ale w tym samym czasie, nie powinien być zbyt lotny dlatego, że zostałby szybko utracony w wyniku jakichkolwiek przecieków w opakowaniu lub pojemniku, w którym jest używany. Optymalne ciśnienie pary VCI powinno być wystarczające, aby utrzymać stężenie hamujące na wszystkich odsłoniętych, metalowych powierzchniach.


korzyści

  • ekonomicznie efektywne zabezpieczenie (ochrona)
  • opary lotnego inhibitora korozji wypełniają wnętrze ograniczonego opakowania
  • łatwy w użyciu
  • przygotowanie powierzchni pozbawionej smaru, zabrudzonej olejami
  • nie trzeba usuwać warstwy lotnego inhibitora korozji przed użyciem lub spawaniem produktu
  • pary przenikają do metali umieszczonych w miejscu wgłębionym i niedostępnych obszarów
  • zapewnia do 2 lat ochrony przed korozją
  • zmniejszenie kosztów pracy w czasie stosowania i usuwania

Technologia VCI to bardzo zaawansowana nanotechnologia które proces usprawnił produkcję, magazynowanie i transport morski wielu firmom. Jak działa VCIVCI wiki, lotne inhibitory korozji